Depatman forè ak pwoteksyon dife sèvi ak pwoteje moun yo epi pwoteje pwopriyete ak resous nan Kalifòni.


 

Enfòmasyon sou ensidan

CAL FIRE Medya Sosyal

YouTube IconFlickr IconPinterest Icon

Cartoon image of a home with defensible space

Pare pou dife sovaj

CAL DIFE vle ou yo dwe dife ki an sekirite. Lè ou pare pou dife sovaj kòmanse ak kenbeespas defansab,redi kay ou, ak planifikasyon pou evakye nan ka ta gen yon ijans. Jwenn bon plan an dife aksyon pou fanmi ou ak kay lè l sèvi avèk laPrepare pou Wildfire Apposwa lè ou vizite sit wèb ReadyforWildfire la.

Vizite sit Ready to Wildfire

Cropped

Mande yon enspeksyon espas defansab & Pran sondaj la Self-Evalyasyon

Sou ak apre, 1 jiyè 2021, lè ou vann pwopriyete ki sitye nan yonwo oswa trè wo zòn gravite danje dife, ou pral bezwen dokiman sou yon enspeksyon espas ki konfòm. Tanpri, pran pwòp Evalyasyon Espas Defans nou an pou aprann plis sou ki jan espas defansab ak redi kay la ka ede sove kay ou anba efè dife sovaj yo.

Espas defans

Resilience Action Plan Report Cover Image

Kalifòni Dife Sovaj ak Forest Rezistans Task Force

Objektif Gwoup Travay la se devlope ak aplike yon fondasyon ant ajans pou etabli forè ak kominote ki an sante ak rezistan ki ka kenbe tèt ak adapte yo ak dife sovaj, sechrès, ak yon klima chanje.

Vizite Sit wèb Task Force la

Firesiege2020 (1)

2020 Ponpye syèj Rapò

Rapò syèj 2020 Ponpye a Istwa aksyon, desizyon ak defi fè fas a atravè vout la laj nan operasyon CAL DIFE ak administrasyon an. Apwòch miltidisiplinè sa a pou rakonte istwa syèj Ponpye 2020 la egzanp eleman ki konekte ki travay nan konsè pou reyalize misyon CAL FIRE chak jou e san echèk.

Aprann plis

Govhawk (1)

Gouvènè Newsom mete aksan sou nouvo avyon ponpye, $ 2 milya dola nan envestisman pou dife sovaj ak preparasyon pou ijans

Gouvènè Newsom di konsa, "Chanjman klima te kreye yon nouvo reyalite pou dife sovaj nan Kalifòni, e nou pwopoze pi gwo envestisman nan preparasyon pou dife sovaj nan istwa eta nou an - $ 2 milya dola pou preparasyon pou ijans." "Avèk nouvo envestisman nan teknoloji ak ekipman dènye kri ponpye ak yon konsantrasyon sou bilding fleksibilite nan repo gaz, pwojè sante forè ak redi kay pwoteje kominote ki gen anpil risk nou yo, eta a se pi prepare pase tout tan fè fas a dife sovaj sezon.

Gouvènè Newsom te ansanm ak CAL FIRE Direktè Thom Porter ak CAL OES Direktè Mark Ghilarducci sou yon toune ayeryen nan repo kle gaz nan Sierra Foothills yo ak Lè sa a ki te fèt yonlaprès brèf sou envestisman an $ 2 milya dola nan konbatr dife dife ak preparasyon pou ijans.

                                                             Evènman Photo Bibliyotèk

45-Day Report Cover - 35 Priority Projects Identified for Prevention and Mitigation

Rapò Prevansyon ak Kontwol Dife Kominote

Nan yonRapò 45 joubay Gouvènè Gavin Newsom an repons a Lòd Egzekitif N-05-19, CAL FIRE sistematikman idantifye pwojè priyorite segondè rediksyon konbistib ak lòt mezi imedyatman kòmanse pwoteje plis pase 200 nan kominote California ki pi dife-vilnerab kominote yo epi mete eta a sou yon chemen nan direksyon long -tèm prevansyon dife sovaj ak sante forè.

Rapò 45 jou ak 35 pwojè priyorite